Våra Begravningstjänster

Begravningstjänster

Vårt tjänsteutbud är framtaget för att hjälpa våra kunder i Stockholm med allting som har med en begravning att göra. Vi erbjuder det som kan förväntas av en begravningsbyrå, och mer därtill. Samtidigt som vår verksamhet har en gedigen historia, är vi fortfarande i ständig utveckling för att kunna erbjuda det allra bästa.

Begravningar

Det här är den tjänst man vanligen förknippar begravningsbyråer med. Vi har goda kunskaper kring detta och lång erfarenhet av att anordna begravningar i Stockholm. Till denna uppgift är vi mycket dedikerade, och vi vet hur viktigt det är för kunden att allting blir rätt.

Vi anordnar såväl kyrkliga som borgerliga begravningar. Många av våra kunder vill ha traditionella, religiösa inslag med till exempel psalmer och en präst som talar. Andra önskar vara helt fria i hur akten ska utformas. För en borgerlig begravning finns inga regler, utan det är Ni, som nära anhöriga, som bestämmer hur den ska utformas. Vi brukar rekommendera att låta så många som möjligt komma till tals om detta, även barn och ungdomar i familjen.

Blomsterarrangemang

Vi erbjuder våra kunder att beställa blommor genom oss, av praktiska skäl. Blommorna blir inte dyrare för det, men kan underlätta för kunden som slipper föra kontakt med florister. Annars finns många florister i Stockholm som har god erfarenhet av arrangemang för begravningar, för den som vill beställa på egen hand.

Minnesstund

Efter begravningsakten väljer de flesta av våra kunder i Stockholm att hålla en minnesstund. En del vill enbart ha de närmsta anhöriga med här, medan andra väljer att hålla den helt öppen, för alla som vill komma. Vänner och anhöriga kan samlas för att titta på filmer, bilder och hålla tal. Vi hjälper dig med att boka lokal och hitta catering, om Du önskar.

Minnesgåvor

Många av våra kunder ber om hjälp med att göra i ordning för minnesgåvor. Inte sällan har de en organisation som de vill att pengarna ska gå till. Om så är fallet, bistår vi med kontakt med organisationen i fråga samt gör i ordning listor där de som ger kan ange för- och efternamn. Vanligt nu för tiden är att det sker helt på nätet, men det kan också ske med papper och penna.

Familjejuridik

Efter ett dödsfall kan jurister behöva anlitas. Detta för att fördela arv eller upprätta ett dödsbo, till exempel. Vi själva erbjuder inga juridiska tjänster, men har däremot ett nära samarbeta med flertalet byråer runt om i Stockholm. Om kunden önskar kan vi sköta kontakten med dem.

Försäkringsinventering

Försäkringar kan vara privata eller tecknas av exempelvis fackförbund eller arbetsgivare. Att som anhörig avsluta den avlidnes försäkringar är ibland svårt. Därför erbjuder vi försäkringsinventering som tjänst. Om kunden önskar detta tar vi kontakt med fackförbund, försäkringsbolag och andra aktörer där en försäkring eventuellt kan vara tecknad. Vi redovisar för vilka som kontaktas.

Den avlidne kan även ha haft en livförsäkring. Då gäller det att kontakta försäkringsbolaget i fråga och titta på vem som är förmånstagare, samt hur stort belopp som ska betalas ut.

Gravstenar

En gravsten är ett minnesmonument som reses efter den bortgångna. Det här är som familj, släkt och vänner kommer att gå för att minnas. Vi använder oss av de bästa leverantörerna för att tillgodose våra kunder med kvalitetsstenar som kan stå kvar i många generationer.